Podatki podjetja

Sedež podjetja

KONOPLJA NET d.o.o.
Grintovška ulica 37
1000 Ljubljana
  • DDV ID številka99206358
  • Zavezanec za DDV: NE
  • Matična številka8122172000
  • Osnovni kapital: 10.000,00 EUR
  • Srg 2001/00858, št. vložka 1/06755/00, Okrožno sodišče v Kranju.

TRR pri Delavska Hranilnica: SI56 **** (BIC banke: HDELSI22)