THC tester - Dope Check

DOPE-CHECK je nov izdelek, ki omogoča testiranje vsebnosti prepovedanih konopljinih kanabinoidov v vašem urinu. Diskretno, kar pri vas doma! Tester prepoznava vsebnosti psihoaktivnih substanc. Produkt DOPE-CHECK Cannabis prikaže vsebnost THCja v vašem urinu. Kadar gre za vašo varnost in sigurnost na delovnem mestu in na...
€19.90
Prodajalec: konoplja.net

Ni na zalogi

Title

DOPE-CHECK je nov izdelek, ki omogoča testiranje vsebnosti prepovedanih konopljinih kanabinoidov v vašem urinu. Diskretno, kar pri vas doma! Tester prepoznava vsebnosti psihoaktivnih substanc. Produkt DOPE-CHECK Cannabis prikaže vsebnost THCja v vašem urinu. Kadar gre za vašo varnost in sigurnost na delovnem mestu in na cesti je pomembno biti pripravljen.

>> Škatlica vsebuje 3 testerje

S pripravljenostjo se lahko izognete:

 • Visokim kaznim,
 • Odvzemu vozniškega izpita,
 • Dodatnih sodnih stroškov,
 • Težavam s policijo,
 • Zdravstvenih pregledov.

Če ste v dvomih in ste nedavno lahko bili v stiku ali ste uporabili konopljo, ki ima višjo vsebnost THCja od 0,2% potem je pametno vedeti, ali se v vašem telesu nahajajo kanabinoidi THC. Naročite ga lahko diskretno v naši spletni trgovini.

Zakon pravi: Preizkus prisotnosti drog ali drugih prepovedanih substanc se izvaja pred nastopom dela na delovnih mestih, za katera je to s posebnimi akti opredeljeno kot potrebno; ob podanem sumu na zlorabo in/ali ob sumu na odvisnost; preventivno v okviru občasnih kontrol, ko se izvede nenapovedan preizkus na prisotnost drog ali drugih prepovedanih substanc v organizmu delavca ali delavke ter ob vsaki delovni nezgodi.
Če obstaja sum na bolezni odvisnosti od alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, lahko odgovorna oseba napoti delavca ali delavko na usmerjeni zdravstveni pregled v dispanzer medicine dela, prometa in športa po predpisu o opravljanju preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev. Delavcu ali delavki se predhodno razloži namen opravljanja zdravniškega pregleda. Delavec ali delavka se je zdravniškega pregleda dolžan/dolžna udeležiti na dan, ki ga je določil/določila delodajalec/delodajalka. Če delavec/delavka odkloni udeležbo, se le-to smatra kot kršitev delovne obveznosti.

Plačilo stroškov

Če se ugotovi prisotnost alkohola, drog in/ali drugih prepovedanih substanc v krvi ali urinu, mora delavec ali delavka kriti vse stroške, povezane s postopkom ugotavljanja prisotnosti navedenih substanc v organizmu.

Če pa se pri preiskavi ugotovi, da delavec ali delavka v organizmu ni imel/imela substanc, stroške opravljenega pregleda krije delodajalec oziroma delodajalka.

Oseba je pod vplivom drog in/ali drugih prepovedanih substanc, če se z imunokemijskim testom za določanje drog in/ali drugih prepovedanih substanc v urinu ugotovi prisotnost drog in/ali drugih prepovedanih substanc ali če se ugotovi, da delavec ali delavka kaže znake motenj, nastalih zaradi vpliva drog in/ali drugih prepovedanih substanc, kot so neustrezno obnašanje, težave v sporazumevanju ali razumevanje navodil, zaspanost ali drugi znaki jemanja nedovoljenih substanc in je kot tak nesposoben ali nesposobna za varno opravljanje dela.

Vir: Drogart

ZVCP - Mamila, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi

(1) Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu niti ga začeti voziti, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo. Učitelj vožnje ne sme usposabljati kandidata za voznika motornega vozila in spremljevalec ne sme spremljati voznika, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo.

(2) Pod vplivom snovi iz prejšnjega odstavka je voznik, učitelj vožnje oziroma spremljevalec, pri katerem se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu.

(3) Z globo najmanj 950 eurov se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.

Vozniku motornega vozila se izreče 10 kazenskih točk in prepoved vožnje motornega vozila.

Prepovedane droge – med njimi tudi konopljo – urejajo v Republiki Sloveniji naslednji zakoni: Kazenski zakonik (KZ-1), Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) ter Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD). Poleg zakonov pa področje prepovedanih drog urejajo tudi podzakonski akti: Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog, Uredba o ravnanju z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami, Pravilnik o obliki in načinu vodenja evidenc in poročil o prepovedanih drogah ter Pravilnik o postopkih za izdajo dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami.

Vir: ZVCP

  Oznake:
 • kadilski pripomočki,.
 • kanabis,.
 • ostalo,.
 • pripomoček,.
 • pripomoček za kajenje,.
 • pripomočki,.
 • pripomočki za kajenje,.
 • tester,.
Pri konoplja.net Vam ponujamo brezplačno dostavo. Naročilo bo posredovano direktno v skladišče proizvajalca, zato v primeru nakupa večih artiklov pričakujte več paketov. Za več informacij nam lahko brez obotavljanja pišete na info@konoplja.net, ali pa nas pokličite na telefonsko številko 070 709 572