Kategorije

Gnojila so vse snovi, ne glede na agregatno stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se jih dodaja tlom ali rastlinam zaradi izboljšanja rasti, povečanja pridelka, izboljšanja kakovosti pridelka ali rodovitnosti tal.

Gnojenje je ukrep v pridelavi rastlin, s katerim se rastlinam zagotovijo hranila za rast in razvoj. Za ustrezno in učinkovito gnojenje moramo poznati stanje v tleh, potrebe rastlin po hranilih in vrsto oziroma način gnojenja.