Košarica
Brezplačna dostava ob nakupu nad 40€

Se želite pogovoriti?

Pokličite nas na 070 543 038

Socialna omrežja

Konec preganjanja konoplje?

Ignorantska politika zdravstvenega ministrstva v navezi s trdo roko prohibicije je za seboj pustila konkretne žrtve med bolniki.

Sliši se neverjetno, a na Ministrstvu za zdravje so končno obrnili ploščo in napovedali, da bodo podprli uvajanje konoplje in njenih derivatov v zdravstvo. Kopernikanski obrat uradnikov, na delu za javno zdravje ljudstva, gre gotovo pripisati predlogu zdravniške zbornice, da država razrahlja primež, v katerem duši konop­ljo in njene uporabnike. Sprememba smeri je tako velika, da bi morali na ministrstvu sklicati vsaj tiskovno konferenco; pojasnijo naj, zakaj so doslej, in to celo desetletje, vzvišeno in na vseh mogočih ravneh razlagali, da ne podpirajo pobud in predlogov zakonov, ki bi omogočili zdravljenje bolnikov s konopljo, češ da je področje prepovedanih drog pri nas ustrezno in dokaj celovito urejeno.

Če je bilo to res, zakaj so zdaj pohiteli z obljubami o podpori prizadevanjem zdravnikom? Prej ali slej bodo morali tudi pojasniti, kako bodo iz te nove smeri zdaj pogledali nazaj v vzvratno ogledalo. Njihova ignorantska politika, tesno povezana s trdo roko prohibicije, je namreč za seboj puščala konkretne žrtve med bolniki, ki so namesto humane pomoči doživljali šikaniranje in represijo organov pregona zaradi samozdravljenja z medicinsko konopljo. Isti ljudje bi morali odgovarjati tudi zaradi zavajanja javnosti – in svoje vlade – s standardno puhlico, da je »slovenska zakonodaja na tem področju usklajena z mednarodnimi predpisi, ki veljajo na področju konoplje«. To seveda ni bilo res. Življenje je te trditve vsak dan znova postavljalo na laž, še posebno ko se je s pomočjo interneta ljudstvo samo začelo zdraviti s pripravki iz konoplje, kar je postalo eno najbolj kriminaliziranih dejanj naše družbe. Hkrati pa tudi najbolj epidemičnih: na tisoče ljudi že vsak dan uporablja medicinsko konopljo za lajšanje svojih tegob, čeprav tvegajo, da jim bodo kriminalisti premetali stanovanje in jih kot hudodelce odpeljali pred sodnika. Ministrstvo za zdravje pa je molčalo.

Ta trdovratna in do številnih trpečih neetična drža je državi prav ta teden nakopala tudi tožbo Društva za regulacijo konoplje na evropskem sodišču za človekove pravice zaradi neurejenosti položaja medicinske konoplje Cannabis sativa L. Na Ministrstvu za zdravje namreč niso, čeprav so dolžni, niti odgovorili društvu na poziv, da mu v skladu z zakonom podelijo licenco za gojenje konoplje v znanstvenoraziskovalne in učne namene. Zanimivo je, da je prav na takšne primere držav, kjer so zakoni in predpisi za preprečevanje zlorabe nadzorovanih snovi pretirano restriktivni in ovirajo dostop do zdravljenja bolnikov, že leta 2011 opominjala Svetovna zdravstvena organizacija. Iz Ženeve so že takrat opozarjali, da nosilci politik v takšnih državah slabo razumejo, kaj so nadzorovane snovi in njihova terapevtska vrednost. Nič novega za naše okolje, navajeni smo že, da naši »nosilci politik« ne razumejo še marsičesa drugega – niti agleškega jezika.

Celo po tem, ko smo lani v Nedelu argumentirano in prvi dokazali, da temelji zakonodaja na napačnem prevodu konvencije OZN, so ostali na ministrstvu za zdravje neomajno ignorantski. Originalna konvencija iz leta 1961 namreč uvršča v prvo, najnevarnejšo skupino prepovedanih drog le produkte konoplje, ne pa same rastline. Sloven­ska država pa je, verjetno zaradi napačnega prevajanja, vpisala med najbolj nevarne prepovedane droge tudi samo rastlino konopljo in s takšno dikcijo povzročila čezmerno represijo proti vsakomur, ki se znajde blizu te sicer trdožive in samonikle bilke. Zdravniki zdaj zahtevajo, da se konoplja in njeni derivati premestijo iz skupine najbolj nevarnih drog v nižjo skupino, kar bi končno omogočilo tudi zakonito in učinkovito uporabo zdravil iz te rastline v zdravstvu.

To je namreč v interesu tako bolnikov kot stroke, saj raz­iskave kažejo večji terapevtski potencial in manjše neželene učinke pri uporabi medicinske konoplje kot pri uporabi drugih dražjih zdravil. Hkrati bi ob ustrezni ceni lahko spravili na kolena črni trg, ki je v minulem desetletju z medicinsko marihuano mastno služil. Zahtevo zdravnikov sta s svojimi predlogi za zakonske spremembe podprli stranki ZL in SD, in kakor vidimo, jo brez omahovanja podpirajo tudi birokrati na ministrstvu za zdravje. Dejanska sprememba zakonodaje se ne bo zgodila čez noč, morda šele do prihodnjega poletja. Odprtih vprašanj je še veliko, a največje in najpomembnejše je, ali lahko tudi notranje in pravosodno ministrstvo obrneta ploščo in v vmesnem času ustavita preganjanje bolnikov, katerih temeljna pravica je, da se poskušajo pozdraviti.

**** Prikaz nasprotnih dejstev

Področje drog je v svetovnem okviru regulirano s tremi Konvencijami OZN: Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961 in pripadajočim protokolom iz leta 1972, Konvencijo o psihotropnih snoveh iz leta 1971 in Konvencijo zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988. Za razvrstitev rastline kanabis-konoplje (kot tudi kanabisa-konoplje in hašiša-angl. cannabis resin) v seznam prepovedanih drog je podlaga tako Enotna konvencija iz leta 1961, kot tudi Konvencija proti nezakonitemu prometu z narkotičnimi in psihotropnimi drogami.

Slednja, v prvem in drugem odstavku tretjega člena določa: “Vsaka podpisnica bo sprejela potrebne ukrepe, da se določijo kot kazniva dejanja po njenem zakonu, če so naklepni, tile prekrški: (a) (i) proizvodnja, predelava, ekstrakcija, priprava, ponudba, ponudba za prodajo, razdeljevanje, prodaja, dobava pod kakršnimikoli pogoji, posredovanje, pošiljanje, pošiljanje v tranzitu, transport, uvoz ali izvoz kateregakoli mamila ali katerekoli psihotropne snovi v nasprotju z določbami konvencije iz leta 1961, spremenjene konvencije iz leta 1961 ali konvencije iz leta 1972; (ii) gojenje opijskega maka, grmov koke ali rastline kanabis za proizvodnjo mamil v nasprotju z določbami konvencije iz leta 1961 in spremenjene konvencije iz leta 1961. Ista konvencija v drugem odstavku 14. člena navaja: “Vsaka podpisnica bo sprejela ustrezne ukrepe za preprečevanje nezakonitega gojenja in za izkoreninjenje rastlin, ki vsebujejo mamila in psihotropne snovi, kot so opijski mak, grm koke in rastlina kanabis, ki se gojijo nezakonito na njenem območju.”. Konvencije tvorijo enoten pravni okvir na področju prepovedanih drog in jih je treba upoštevati hkrati.

Na Ministrstvu za zdravje hkrati poudarjamo, da Enotna konvencija o mamilih iz leta 1961 v 28. členu državam sicer dopušča gojenje rastline kanabis-konoplje, ki pa mora biti nadzorovana enako strogo, kot to velja za gojenje opijskega maka. Zaradi novinarjevih ponavljajočih zavajanj o napačnem prevodu konvencij prilagamo povezavo do splete strani Ameriške agencije za droge (DEA) z informacijami o razvrstitvi prepovedanih drog, kjer je navedeno, da imajo v ZDA v prvi skupini tudi kanabis-konopljo: https://www.dea.gov/druginfo/ds.shtml Konvencije so sicer dostopne v vseh šestih uradnih jezikih Organizacije združenih narodov, tudi v angleščini. Podobno ureditev regulacije konoplje, kot je uveljavljena v Sloveniji imajo še v veliki večini držav EU in sveta. Majda Hostnik Vodja Službe za odnose z javnostmi Ministstva za zdravje ****

Odgovor na Prikaz nasprotnih dejstev Ministrstva za zdravje

Stranka SD je v svojem najnovejšem predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, zapisala,da je čas za konec prepovedi rastlinske vrste (Cannabis Sativa L.) in konvencijsko pravilno regulacijo Cannabis (torej cveta, sadnih vršičkov, smole in ekstraktov). Ministrtvo za zdravje me medtem obtožuje ponavljajočih zavajanj o napačnem prevodu konvencij, čeprav je bilo v zadnjem času več opozoril tudi z druge strani, da nepravilen prevod Konvencije OZN bistveno zavira kakršne koli rešitve, ki bi omogočile številnim bolnikom v Slovenije vsaj enakopravne možnosti za zdravljenje z medicinsko konopljo, kot jih imajo v drugih ali sosednjih državah. Da bi prikazal razliko med pogledi ministrstva in drugimi pogledi le v najnujnejšem obsegu, moram biti daljši, kot se za odgovor spodobi (oblikovni poudarki v besedilu so moji).

Ko se na ministrstvu za zdravstvo sklicujejo na 3. člen KonvencijeOZN, ki določa, da lahko vsaka podpisnica določi kot kazniva dejanja tudi prekrški gojenje opijskega maka, grmov koke ali rastline kanabis za proizvodnjo mamil in na 14. Člen, da bo vsaka podpisnica sprejela ustrezne ukrepe za preprečevanje nezakonitega gojenja in za izkoreninjenje rastlin, ki vsebujejo mamila in psihotropne snovi, kot so opijski mak, grm koke in rastlina kanabis, ki se gojijo nezakonito na njenem območju, hočejo gotovo povedati, da je konvencija OZN iz leta 1961 podlaga slovenski uvstitvi RASTLINE kanabis v prvo skupino prepovedanih drog.

Toda, pri tem spregledujejo, da seznam prepovedanih drog v prvi skupine NE vsebuje RASTLINE kanabisa ampak glede na original konvencije (Cannabis and cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis) bi se moral prevod glasiti: Konoplja, konopljina smola, ekstrakti, tinkture konoplje, v resnici pa se glasi: RASTLINA KONOPLJA, KONOPČKINA SMOLA, EKSTRAKTI IN TINKTURE KONOPLJE (KANABISA (KONOPČKINA SMOLA je še dodatna pravopisna napaka). Tudi prevod Jugoslavije, po kateri je Slovenija prevzela med drugimi obveznostmi in sporazumi tudi Konvencijo OZN o prepovedanih drogah ne vsebuje v 1. Skupini prepovedanih drog rastline Kanabis, ampak (dobesedno): CANNABIS I CANNABIS SMOLA I EKSTRAKTI I TINKTURE OD CANNABISA.

Pri tem po definiciji iz Konvencije, (kot jo je tudi podajal prevod Jugoslavije), ki jo je Slovenija prevedla pravilno sledi, da izraz »konoplja« označuje cvetne ali sadne vršičke rastline konoplje (z izjemo semen in listov, ki vršičkov nimajo), iz katerih smola ni bila iztisnjena, ne glede na njihovo uporabo; izraz »rastlina konoplja« označuje vse rastline iz rodu konoplje;

Pomembno pri tem razlikovanju prevoda, v katerem Slovenija samovoljno doda med seznam prepovedanih tudi izraz RASTLINA konoplja, je to, da razumemo, kaj je Konvencija OZN želela prepovedati. Naslonimo se na podrobnejša pojasnila odvetnika Damirja Ivančiča, ki je že lani decembra v mojem članku Represija, pridobljena s prevodom, opozoril: »Slovenija je ratificirala prevod, ki po namenu predpisa ne odraža dejanske in hotene vsebine konvencije kot nadzakonskega akta, katerega se uporablja neposredno in mora biti le pravilno slovnično in pomensko prevedena.« Rastlina kanabis sama po sebi po konvenciji ni prepovedanja, res pa je, opozarja Ivančič, da v 22. členu o možnosti popolne prepovedi pravi tole: Kadar so razmere v državi ali ozemlju pogodbenice takšne, da je po njenem mnenju prepoved gojenja opijskega maka, rastline koke ali rastline konoplje najustreznejši ukrep za zaščito javnega zdravja in preprečitev preusmeritve mamil v nedovoljeno trgovanje, pogodbenica prepove njihovo gojenje.

Kaj to pomeni? Obrazložitev strokovnjakov s tega področja poudarja, da Konvencija dovoljuje – nadzira gojenje rastline konoplja za namen konoplje (medicinski namen – ekstrakti tinkture,..) in jo hkrati kot drogo prepoveduje. Ker rastlina konoplja za namen konoplje (smola, tinkture, konoplja) lahko preide v ilegalni trg se le to lahko prepove – nadzira (ker konoplja vsebuje THC, ki je na listi prepovedanih drog), je pa izključena konoplja z izjemo semen in listov, ki vršičkov nimajo. Konvencija torej ločuje opredelitev rastline konoplje glede na njen namen. Konoplja se uporablja za ekstrakte, tinkture, ki so regulirani in drogo, ki jo prepovedujejo (razen ob določenih pogojih lahko prideluješ drogo). Regulira se torej uporaba rastline konoplje le glede na njen namen, ne pa rastlina konoplja sama po sebi. Konvencija rastlino regulira le v primeru, ko se jo uporablja za konopljo, kot takšna pa mora imeti po isti konvenciji cvet in liste ali THC z mejno vrednostjo vsaj 1 odstotek, da jo lahko obravnavaš kot drogo ali psihoaktivno snov.

Če hoče vlada prestaviti ali dodati mamilo in psihotropne substance z liste ali na listo prepovedanih, ki vsebuje 3 skupine, mora za to sprejeti uradni dokument. Dokumenta o spremembi liste prepovedanih drog in da so dali rastlino konopljo v prvo skupino, uradno ni bilo. Rastlina po konvenciji nikoli ne more biti na listi prepovedanih drog, saj bi do zdaj Združeni narodi že dali rastlino konopljo na listo prepovedanih drog, tako pa tega niso nikoli naredili. Nadzirajo Cannabis – konopljo in rastlino konopljo z vršički in listi, ki vsebuje THC in je njen namen pridelava konoplja ali tinkture,… Država NIKOLI ni podala pobude za spremembo rastline konoplje v konvenciji v prvo skupino. Ratificirala je nepravilen prevod pravilne konvencije. V vseh listah prepovedanih drog in posodabljanjih, ki jih je sprejela vlada, več kot 20 let je tega, je vgrajen ta nepravilen prevod in zaradi njega je bilo gotovo storjenih že veliko krivic, očitno pa prelitega še premalo črnila. Brane Maselj, Nedelo

Vir: Delo.si

Brezplačna dostava

Za naročila nad 40€

Strokovna podpora

in pomoč pri nakupu

Brezplačno svetovanje

070 543 038

100% varno plačilo

Kartica / Po povzetju / Predračun