Košarica
0.00 €

Združenje Cannagiz za ureditev konopljarske dejavnosti

cannagiz

Ljubljana, 6. oktobra –

 

Gospodarsko interesno združenje za konopljo Cannagiz poziva pristojna
ministrstva in vlado k ureditvi področja konopljarstva tako, da bodo lahko slovenski kmetje, ki
pridelujejo industrijsko konopljo, mednarodno konkurenčni in da se bo panoga razvijala.
Ministrstvo za zdravje pozivajo k implementaciji sklepov pristojnega odbora Državnega
zbora, ki ministrstvu nalagajo legalizacijo gojenja medicinske konoplje in njene dejanske
implementacije v zdravstvu.

Predstavniki združenja Cannagiz so danes skupaj z zadrugo Konopko in Mednarodnim inštitutom za kanabinoide Icanna na novinarski konferenci predstavili pismo, ki ga bodo naslovili
na vlado in državni zbor. Predsednik združenja Rok Terkaj je opozoril, da pristojni državni
organi vse od samostojnosti vlade niso poskrbeli niti za prevod mednarodne konvencije o
drogah iz leta 1961.

Posledično je slovenska konopljarska zakonodaja ena najbolj zastarelih v EU, proizvodnja in
predelava konoplje pa posledično nekonkurenčna. Kmet Bogdan Mak, ki se ukvarja s
pridelovanjem industrijske konoplje, je opozoril, da se kmetijske površine, zasajene z
industrijsko konopljo drastično krčijo. Medtem ko jih je bilo pred petimi leti okoli 500 hektarjev,
jih je letos manj kot 200.

cannagiz

Želijo si povečati površine, a bo to mogoče le, če se spremenijo pravilniki tako, da bo mogoča
večkrat letna saditev potaknjencev konoplje v rastlinjakih oz. Za to prilagojenih prostorih.
Tako bi lahko na majhni površini pridelali bistveno večji pridelek in postali konkurenčni v
evropskem prostoru.

“Potrebujemo samo še interes politike oziroma zakonodajalca, da nam
bodo prišli nasproti in videli tudi v kmetijstvu branžo, ki ima potencial v svetu,” je dejal Mak.

Terkaj je izpostavil, da so Slovenci zaradi takšnih ovir primorani svojo dejavnost seliti bodisi v
Avstrijo ali Italijo. Glede na regulativo v industrijski konoplji vsebnost tetrahidrokanabinola
(THC), to je psihoaktivna snov, ne sme presegati 0,2 odstotka. Pri tem združenje Cannagiz
predlaga, naj se ta omejitev poviša na odstotek, kar da zagotavlja enako varnost, hkrati pa
omogoča tudi sajenje sodobnih žlahtnih sort konoplje.

Drugo področje, za katero bi želeli spremembe, je uporaba medicinske konoplje. Zato pozivajo
ministrstvo za zdravje, naj uresniči sklepe parlamentarnega odbora za zdravstvo iz let 2016,
2018 in 2019 da se pripravi pravne podlage za zdravljenje z medicinsko konopljo kot zdravilom
ter za pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene.

Predstavnica Mednarodnega inštituta za kanabinoide Icanna Tanja Bagar je opozorila, da so
kanabinoidi glede na izkušnje iz tujine izjemno pomembni in izjemno uspešni pri lajšanju
določenih simptomov, po drugi strani pa zelo ugodno vplivajo na potek mnogih bolezenskih
stanj.

Bolniki v Sloveniji sicer lahko v lekarnah pridejo do sintetično proizvedenih kanabinoidov, a si
številni želijo izdelke iz konoplje ravno zaradi sinergijskega učinka različnih kanabinoidov. Tako
so prepuščeni samemu sebi, se obračajo na črni trg, kjer pa dobijo neregulirane izdelke.
V združenju Cannagiz pozivajo tudi k temu, naj se legalizira predelavo in pridelavo ter prodajo
kanabinoida CBD (ne gre za psihoaktivno snov) iz konoplje.

Danes je namreč v Sloveniji uradno
dovoljena le prodaja farmacevtsko sintetiziranega oziroma izoliranega CBD. Proizvajalci
naravnega CBD pa so v skladu z zakonodajo pri nas obravnavani kot organizatorji proizvodnje
in prometa s prepovedanimi substancami, je opozoril Gorazd Reberšak iz združenja.

Po njihovih navedbah z odsotnostjo regulacije konopljarskega področja v slovenskem
gospodarstvu nastaja velika škoda. Od vlade ne pričakujejo le priprave ustreznih pravnih
podlag, ampak tudi podporo razvoju državne infrastrukture, ki jo konopljarstvo potrebuje za
konkurenčen nastop na evropskem in svetovnem trgu. Ob tem je Reberšak še opomnil, da je
konopljarstvo izrazito trajnostna panoga in lahko učinkovito pomaga zniževati ogljične emisije.

Vir: STA

Preberite še: Uporaba konoplje v Sloveniji

Komentarji
Novice
Nazaj
Konoplja.net ZAPOSLUJE!
Naprej
Nova študija: CBD izboljša pretok krvi v možgane