Košarica
Brezplačna dostava ob nakupu nad 40€

Se želite pogovoriti?

Pokličite nas na 070 543 038

Socialna omrežja

Gojenje marihuane zase pravno dopustno?

Gojenje marihuane zase pravno dopustno

Problematiko kazenskega pregona za gojenje marihuane je spomladi najbolj jasno pokazala sodba vrhovnega sodišča v zadevi Janka Pirca. Pred dvema letoma je bil na Okrožnem sodišču v Krškem obsojen na štiri mesece pogojne kazni zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, kar je lani potrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani.

A Pirc, ki so mu med preiskavo našli 8 sadik in 20,9 grama marihuane, je rastlino gojil za svojo partnerko, obolelo za multiplo sklerozo, in sina, diabetika. Odvetnica je v pritožbi izpostavila, da:

gojenje tako majhnega števila rastlin konoplje, ne zadostuje za zaključek, da je obdolženec proizvajal prepovedano drogo

in da je

potrebno ugotoviti tudi obstoj drugih okoliščin, ki kažejo na to, da pridelava konoplje ni namenjena samo obdolženčevi lastni uporabi.

Obe nižjestopenjski sodišči teh okoliščin nista ugotavljali, »čeprav sta bili enotni, da obdolženi teh rastlin ni nameraval dati v promet ali jih uporabiti kot prepovedano drogo, temveč jih uporabiti za zdravljenje svoje partnerke in sina, ki sta zaradi svoje bolezni sama to nezmožna storiti«.

Gojenje marihuane ni enako kot proizvodnja

Obdolženca sta tako postavili v neenak položaj, saj je na deklaratorni ravni posest in gojenje marihuane v manjših količinah za lastne potrebe dekriminalizirana, je razložila odvetnica. In dodala:

Postavlja se ga ob bok preprodajalcem trdih drog, ki nedvomno bolj ogrožajo življenja in zdravje ljudi kot pa konoplja.

Če bi posamezniku dovolili, da za lastne potrebe goji manjšo količino, ne bi bilo z ničemer poseženo v pravice in interese drugih, ampak le v interese farmacevtskih lobijev«

je še zapisala.

Vrhovno sodišče ji je pritrdilo in obtožbe ni vrnilo v ponovni postopek, ampak jo celo ovrglo, kar se zgodi zelo redko. V svoji razlagi je zapisalo,da

v določenih primerih zgolj neupravičeno gojenje konoplje ne bo zadostovalo za zaključek, da je storilec konopljo tudi proizvajal.

Zakonski znak

Že iz zakonskega znaka ‘proizvodnja’ namreč izhaja, da gre za izdelavo oziroma gojenje večje količine mamila oziroma storilčevo ukvarjanje s pridelavo, kar pa je praviloma namenjeno širšemu krogu ljudi in ne samo enemu uporabniku.

Vrhovno sodišče je tako razmejilo gojenje in proizvodnjo konoplje. Hkrati pa dodalo, da gre pri 20,9 grama za »nedvomno majhno količino gojene prepovedane droge.« Sodišča niso upoštevala, če tožilec ni dokazal naklepa preprodaje, ampak samo posest.

Zelo pomembna je ugotovitev, da je 20 gramov konoplje majhna količina, saj imamo primere na sodiščih, ki preganjajo tudi manj kot 10 gramov posesti, v enem celo 1,2 grama. Vrhovno sodišče je tudi jasno navedlo, da gojenje za partnerko brez naklepa preprodaje ni kaznivo dejanje. To je pomembno za gojenje doma, ki bi moralo biti obravnavano kot prekršek

pojasnjuje Pirčeva odvetnica Mojca Bertalanič Foršek.

Tožilec odstopil

Ob tem pa je tudi opozorila na priporočilo Vrhovnega državnega tožilstva, ki ga to ne želi javno obelodaniti z razlago, da bi se lahko potencialni kršitelji potem prilagodili praksi kazenskega pregona, pri tem pa očitno ne upošteva, da bi bilo za bolnike in njihove bližnje kazensko odgovornost smiselno in celo nujno jasneje opredeliti. Tožilec bi naj po tem priporočilu odstopil od kazenskega pregona, ko so zasežene do tri sadike konoplje, v primeru do deset sadik pa ga ni primoran sprožiti in se odloča od primera do primera, odvisno od okoliščin.

Teh priporočil se nekateri očitno ne držijo, Forškova opozarja na oster pregon na področju Murske Sobote, kjer je ogromno primerov posesti opredeljenih kot kaznivo dejanje.

Očitno ni točnih pravil, zato je zadeva ušla nadzoru. V nasprotju z načelom sorazmernosti je začelo prihajati celo do hišnih preiskav zgolj na podlagi odredb za prekrške.

Ministrstvo za opredelitev točne količine, tožilstvo proti

Ministrstvo za pravosodje je potrdilo prakso, da na načelni ravni ni nobenih ovir, da se pri pregonu prekrškov ne bi uporabilo tudi predmetno preiskovalno dejanje. Možno rešitev za poenotenje pri razmejitvi prekrškov in kaznivih dejanj pa vidijo v opredelitvi količine posedovane marihuane.

Potrdili so tudi, da odločbe sodne veje oblasti, tudi omenjena sodba vrhovnega sodišča, vežejo sodišča in vse druge državne organe. Zanimivo je stališče ministrstva do dekriminalizacije konoplje, saj »ne vidi zadržkov za dekriminalizacijo – ne zgolj v zdravstvene, temveč tudi v tako imenovane rekreativne namene, kolikor gre za medicinsko jasno izkazano stališče, da določena količina konoplje ne škoduje zdravju.«

Sledeč mnenjem in ugotovitvam uglednih mednarodnih strokovnjakov, da konoplja za odraslega, psihično zdravega človeka ne predstavlja nevarnosti in je eno najbolj varnih terapevtskih sredstev, torej lahko kmalu pričakujemo spremembe na bolje, tudi kar se tiče gojenja. A kot so dodali, sta tukaj bolj pomembni stališči ministrstva za zdravje in ministrstva za kmetijstvo. Nekoliko drugačno stališče do opredelitve natančne količine posedovane konoplje ima vrhovno državno tožilstvo. Količina najdene droge je le ena izmed okoliščin, ki lahko kažejo na namen prodaje.

Upoštevati je potrebno tudi okoliščine

Pri vprašanju, če gre za namen prodaje, je namreč treba upoštevati tudi okoliščine na strani osumljenca, pri posameznem primeru in celo širše okolje, v katerem je bilo dejanje storjeno. Iz istega razloga tudi ni mogoče postavljati splošnih meril o tem, do katerih količin posamezne prepovedane droge ne gre za kaznivo dejanje. Pri tožilstvu so dodali, da se zavedajo tveganj, povezanih z nepotrebnim pregonom pojavov nizke družbene nevarnosti, misleč prav tiste, ki konopljo posedujejo in uporabljajo za osebne namene, pa naj so to zdravstveni ali rekreativni. In potrdili, da so izdali priporočila tožilstvom, kako takšne primere obravnavati.

Bagatelne primere naj se obravnava v prvi vrsti v okviru prekrškov, v primerih bolj nevarnih dejanj pa se izbira načina kazenskega pregona in načrtovan izid postopka prilagodita teži storjenega dejanja. Kot dodatno merilo pri presoji utemeljenosti naj bi državni tožilci upoštevali tudi sodbo vrhovnega sodišča.

Kakšen je sicer legalni status konoplje in marihuane, preberite na TU.

Brezplačno konoplja svetovanje

Brezplačna dostava

Za naročila nad 40€

Strokovna podpora

in pomoč pri nakupu

Brezplačno svetovanje

070 543 038

100% varno plačilo

Kartica / Po povzetju / Predračun